Home

Colours pracovní list

Prezentace a tři pracovní listy pro výuku anglického jazyka zaměřené na základní slovní zásobu související s tématem Colors - Barvy. Primárně jde o materiály určené žákům s lehkým mentálním postižením, ale jako základní informační a výukové zdroje je lze využít i pro jiné skupiny žáků. Autorkou materiálů je Mgr. Bc. Lucie Hušková Pracovní listy pro začátečníky na téma barvy. Učí se napsat základní barvy. Žáci vybarvují obrázky podle zadání. Autor: Jana Hrabětová (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu další materiály k tomuto očekávanému výstupu Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu s využitím technik TPR, zároveň opakuje Číslovky (Numbers) a počítání. Úkolem je vybarvit obrázek dle číselných kódů (počty teček na hrací kostce). Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu. Téma: Barvy (Colours) Typ lekce: Pracovní list Připojený soubor Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon Rozdejte dětem pracovní listy a pastelky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pastelky až nyní!). Dejte dětem chvilku, aby si je prohlédly a pokračujte v zadání instrukcí, nyní anglicky (opět držte pracovní list tak, aby jej děti viděly a ukazujte na něm, případně.

Colors - Barvy - Digitální učební materiály RV

 1. Colours - interaktivní pracovní list (IPL); Výuka. Výborná výuka slovíček - Review (poslechni si správnou výslovnost jednotlivých barev), cvičení Match up (přiřazování - výslovnost k psané podobě, psaná podoba k barvě, výslovnost k barvě), Fill in (napiš správně název barvy), Dictation (piš podle diktátu); Poslechni si výslovnos
 2. Colours. Tento pracovní list je vytvořen jako prvotní motivace k učivu o barvách. 3. Numbers. Tento pracovní list je vytvořen jako motivace k učivu o číslovkách 1-6, 7-12. 3. School. Tento pracovní list je vytvořen jako prvotní motivace k učivu o škole a školních potřebách. 3. What's the time
 3. pracovní list: My favourite things: pracovní list: Whose is it? pracovní list: Opakování 3: pracovní list: Are there any...? pracovní list: Draw the room: pracovní list: Do you like...? (food) pracovní list: Opakování 4: pracovní list: Opakování, slovní zásoba: body, clothes, colours. pracovní list: Opakování slovesa to have.
 4. pracovní list Metodický a didaktický komentář: Žákům rozdáme pracovní list s tabulkou a příklady. Po správném vyřešení příkladu, žák najde výsledek v tabulce a dostane jedno písmenko do tajenky. Takto pokračuje dále, až nalezne požadované slovo. Příklady a tajenku lze libovolně obměnit

DĚJEPIS - PRACOVNÍ LISTY PRAVĚK. Neolitické a eneolitické kultury na našem území. STAROVĚK. Alexandr Veliký a helénismus. Archimédovy vynálezy: vodní šroub. Římský legionář. STŘEDOVĚK. Evroá kultura v 16. století. Franská říše. Gotická kultura - ideál ženské krásy. Gotická kultura - poznej stavbu I. Gotická. Prvouka: dodělat pracovní list (kdo nestihl ve škole) + opakování z 2. ročníku - dny v týdnu, roční období, měsíce, určování času, části stromu, keře, rostlin, domácí zvířata a jejich mláďata, části lidského těla, telefonní čísla tísňových linek Anglický jazyk: představení se + barvy (colours

Člověk a svět práce/ pracovní činnosti Ruský jazyk Prvouka Matematika Prvouka Výtvarná výchova Přírodopis Výchova k občanství Colours. Pracovní listy Rozklad čísel. Pracovní listy Písmeno Y. Pracovní listy. Body parts - pracovní list, Beginners. Pracovní list pro začátečníky - Body parts. Doplňte k jednotlivým částem těla jejich názvy, jsou zde možnosti na vybrání - viz. náhled. vložil: Pomoc učitelům. 4.5. vloženo: 14.01.201

Colors - Digitální učební materiály RV

Cookies & Ochrana soukromí. Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte Opakování slovní zásoby: colours, has got: pracovní list: Numbers 1: pracovní list: Numbers 2: pracovní list: Spelling words: pracovni list: My day: pracovní list. What must the people do? pracovní list : pracovní list: Cross word: pracovní list . PROJEKT EU A MŠMT. ODBORNÉ, KARÉROVÉ A POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK.. Čtyřdenní i jednodenní vstupenky na rok 2021 jsou v prodeji v našem e-shopu a osobně v prodejně Oriental.. Pozor: od 1. listopadu Dárkový balíček: při zakoupení dvou fyzických čtyřdenních vstupenek obdržíte zdarma dárkové kapsy a dva sběratelské pásky Colours of Ostrava 2020 - Festival, který svět neviděl.A poštovné platíme my pracovní list. vybarvování Shapes and Colours. Vzdělávací tabulky Vazba There is/There are - test. Školní testy A House. Pracovní listy A House and Furniture (Vocabulary) Školní testy Alphabet. Vzdělávací tabulky Anglické domino - části těla. Family, Greetings and Introductions - pracovní list: Hračky - pracovní listy na osvojení slovní zásoby: Opakování - greetings, animals, colours, numbers, body: Animals (křížovky a aktivity v programu HotPott - online) Colours - pracovní list: Colours and numbers: Colours and numbers: Numbers 1-20 (pracovní list) Numbers 1.

Some colours move fast, some colours move slowly, some don't move. Proč to funguje: Kapalina se po papíře pohybuje (vzlíná), čím více se barvivo rozpouští ve vodě, tím více se s ní pohybuje. Když se barvivo rozpouští ve vodě méně, drží se papíru, a pohybuje se tedy pomaleji. CLIL PRACOVNÍ LIST - TÉMA. Základní Škola Pardubice - Studánka Pod Zahradami 317 530 03 Pardubice. tel.: 466 651 602-3 e-mail: skola zs-studanka cz web: www.zs-studanka.c

Úvodní stránka | ZŠ a MŠ Údolí Desn Školní a webové informační centrum Základní škola Kpt. Jaroše získala v rámci grantových projektů ESF 4 441 019,42,- Kč na realizaci dvou projektů - procvičujeme psaní nových slovíček (zvířata), zde pracovní list (pro děti, co nebudou ve škole) - Dostanou ode mne nakopírované obrázky (říkám tomu pexesové kartičky - byť to mají jen 1x) , kdy z jedné strany bude obrázek a z druhé strany si napíšeme, co na něm je MATEMATIKA - PRACOVNÍ LIST 1 MATEMATIKA - PRACOVNÍ LIST 2. 6. - 10. 4. 2020 učivo a úkoly najdete zde: INFORMATIKA 5 PŘÍRODOVĚDA 5. UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 5. ROČNÍKU VLASTIVĚDA 5 - OSNOVA VLASTIVĚDA 5 - PRACOVNÍ LIST. D. S. T. DT. ST V obchodě byly za 1. pololetí tyto tržby. Zaokrouhli na tisíce a doplň do tabulky 2.úkol ´+ pdf příloha pracovní list Halloween colours najdete pouze na TEAMS (do třídy to nejde nahrát) Prosím rodiče i žáky, aby se seznámili s NOVÝM ŠKOLNÍM ŘADEM platným od 14.10.2020.Jedná se o část, která se týká DISTANČNÍ VÝUKY. Celý naleznete na stránkách školy

Anotace Pracovní list je určen k procvičení pozdravů a představování. Autor Mgr. Ivana Halamková Očekávaný výstup Propojení zvukové a grafické podoby pozdravů, představování a anglických jmen. Klíčová slova Pozdravy, představování, anglická jména Druh učebního materiálu Pracovní list Druh interaktivity Aktivit Pracovní list k procvičování tvarů minulého prostého času. Žák řeší uvedená cvičení. Pracovní list lze vytisknout pro jednotlivé žáky. Autor Mgr. Lenka Tallová Jazyk Anglický jazyk Očekávaný výstup Žák se naučí tvary minulého prostého času slovesa být, pravidelných sloves a některých nepravidelných Ročník. Anglický jazyk úterý 20.10. Colours and numbers - další procvičování - pracovní list . Maluj podle zadání. Termín splnění čtvrtek 22. 10. Děkuji. Anglický jazyk pátek 16. 10. Numbers 1-20 - Opakování - pracovní list. Termín splnění úterý 20.10. Děkuji Bingo with colours Pracovní list slouží pro skupinovou práci k procvičení názvů barev a čísel (1 - 15). Obsahuje 28 kartiček s různými kombinacemi barev a čísel. Kartičky lze též využít k sestavování příkladů na různé početní operace. Očekávaný výstup: [] Sdílejte: Email; Facebook Vypracujte proto pracovní list COLOURS/ BARVY, který jsme si rozdali. Procvičíte si, jak se slovíčka píší. Každý flíček vybarvěte jinou pastelkou a napište, o kterou barvu se jedná

Úvod k DUMu Colours II Anotace Materiál obsahuje prezentaci a pracovní list na téma barvy. Žáci se nejprve v prezentaci seznámí s anglickými názvy šesti barev (černá, šedivá, hnědá, fialová, bílá, béžová). Následně si v pracovním listě vyzkouší pravopis slovíček (i z pracovního listu Colours COLOURS a BLACK TAXI a RED SPIDERMAN an ORANGE ORANGE a GREEN HOTEL a BLUE CAR a GREEN SHREK SMART HEADS GREEN, BLUE, ORANGE, RED - namaluj Druh učebního materiálu: pracovní list. MY SCHOOL My school is small big. This is my school. My school is _____. This is my teacher

02. Colours (Barvy) English Club - angličtina pro děti ..

Pracovní listy anglický jazyk-5.roč. Odkazy. 01 Clothes I. [PDF, 165 kB] 02 Clothes II. [PDF, 284 kB] 03 Colours - Balloons [PDF, 353 kB] 04 Colours - Pencils [PDF, 700 kB] 05 Colours - Rainbow [PDF, 165 kB] 06 Food [PDF, 186 kB] 07 House and Flat [PDF, 180 kB] 08 Numbers domino I. [PDF, 151 kB] 09 Numbers domino II Colours - interaktivní pracovní list (IPL) Chit Chat 1 - numbers 1 -12 - přiřazování, piškvorky, spojovačka, pexeso Chit Chat 1 - numbers 1 -12 - osmisměrka, oběšenec, přesmyčk Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace Pracovní list Předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.C Řešení vzdělávacího celku: Animals and colours (Zvířata a barvy At school, clothes, colours, výukový program k procvičení slovní zásoby ve škole, oblečení, barvy: Žáci přiřazují správný anglický výraz k obrázku, pojmenují obrázek, pojmenují barvu, tvoří slova. Vy_32_Inovace_2.r.Toys,numbers.34 : 2. What´s this? It´s a..

DUMY.CZ Materiál COLOURS - PRACOVNÍ LIST K PREZENTAC

Klíčová slova: numbers/číslovky, colours/barvy, commands/příkazy, school objects/školní potřeby. Druh učebního materiálu: pracovní list. Druh interaktivity: aktivita. Cílová skupina: žák, skupina žáků. Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělání - první stupeň AJ - slovní zásoba 1. - 5. lekc Pracovní list COLOURS - barvy. A: cv.1 - do každého sloupečku napiš anglický název barvy (red- red- red) B: cv. 2 - každou kaňku vybarvi jinou pastelkou a na linku napiš anglický název barv LEARN ENGLISH vocabulary. A song with beautiful pictures to teach English words and colors. Suitable for language learners of all ages. Everyone can learn En.. Zdroj: https://decko.ceskatelevize.cz/anglictina-s-hurvinke POSLAT: vyplněný pracovní list, který posílám v příloze . ofocený obrázek k místní pověsti ze sešitu. Anglický jazyk 3. ročník ( Machačová. Yvona) 1. Čteme si a učíme se COLOURS, NUMBERS, CLASSROOM z VOCABULARY. 2. Opakujeme si z KIDS YOU TUBE - zpívej si písničky, opakuj si slovíčka. 3. Vyzkoušej.

pracovní listy zima - Hledat Googlem | Vánoční pracovní

Přinést pokladničku, truhličku nebo jinou krabičku na diamanty. 15.9. ČJ. Písanka str. 2 - dokončit, kdo nemá hotovo; Čítanka str. 8-9 (Tři koťátka) + PS str. 6 (zpracovat v pracovním sešitu k Čítance pracovnÍ list - dum ý. 19 colours - barvy 1) p eloŽ sprÁvn do angli.

SCHOOL OBJECTS, COLOURS AND NUMBERS ÚKOL č.1) WRITING (psaní): Dle tohoto obrázku - spočítej jednotlivé školní pomůcky, podívej se, jakými barvičkami jsou dané pomůcky a poté piš do sešitu slovní spojení. Pokud si tento pracovní list/y můžeš vytisknout, pracuj přímo do něj a tyto listy do svého sešitu vlep Numbers and colours Pracovní list na procvičení barev a čísel v angličtině. Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům Colours.doc HADAŠOVÁ, Klára. Numbers and colours. Metodický portál : Digitální [

2.1 Barvy (Colours) (02. Colours (Barvy)) English Club ..

1.pracovní list s vyhledáváním zvířat a spojování českých názvů s anglickými, děti mají kontrolu, pokud správně spojí dvě slova, čára vede přes kruh, příloha č.1 2.obrázkové dominové karty ( koberec) příloha č.2, čtyři sady dominových karet 3.obrázky se zvířaty s vyznačeným počtem písmen (dět Jídlo, pití-pracovní list I like, but I don´t like Revision- opakování Christmas Moje snídaně- pracovní list Traditional English breakfast Roční období Roční období- pracovní list Přítomný čas prostý. Colours Colours - přesmyčky Bingo- colours Numbers Bingo - numbers Numbers - přesmyčky Animals Count animals I. Big revision - colours and family. Milé děti, protože jsme látku pro tento rok již prošly, uděláme si během zbývajících týdnů velké opakování. Začneme tématy barvy (colours) a rodina (family). Barvy a části těla (pracovní list). Chit Chat 1 - Super Pets (Unit 3) Pets from U3: dog, cat, bird, rabbit, spider, fish, mouse (+ big, little) Rozšíření slovní zásoby - téma Animals. Výborná výuka slovíček: Animals 1, Animals 2, Animals in ZOO, Wild animals (divoká zvířata) Pets topic na Anglomaniacy.pl - picture dictionary, pexesa, procvičování psaní (spell it), otestuj se... + pracovní listy či karty ke. Aj -Jako zkoušení si udělejte tento pracovní list, na konci zmáčkněte FINISH a první obrázek s lupou (check my answers), tím se vám objeví správné a špatné odpovědi. A jen mi napište, jak jste to zvládli, kolik odpovědí máte správně

80+ Best Viskari-tehtäviä images in 2020 | esikoulu

- zde V následujích dvou písničkách si zopakujte barvy duhy - Rainbow colours - zde a čísla od 1 do 10. Klidně vyskočte a cvičte. - zde. Konečně jídlo! Otevřete si pracovní list, zde naleznete píseň se šesti novými slovy pro jídlo Po registraci přijde do dvou dnů email s instrukcemi, stačí si zaregistrovat jejich čtečku ve které člověk učebnice otevírá. Tisk některé stránky je náročný, pouze přes print screen a pokud chceme dítěti stránku vytisknout jako pracovní list, je lépe vyplňovat na tabletu nebo tabletovém pc případně na tel Pracovní sešit včetně audio CD 120 Kč Pracovní sešit DYS včetně audio CD 120 Kč Metodika s obrázky pro výuku 220 Kč CD k Metodice, autorka čte pomalu a zřetelně učebnici 180 Kč barvy, podst. jména, dvě domina, číslovky 90 Kč. Pracovní listy : colours toys farm numbers food conversation Webové stránky k učebnici

Pracovní list. Vyberte si Doporučujeme Top prodejci. Vyberte kategorii. ANGLICKÝ JAZYK - at school, animals, toys, colours. AG - DĚTEM. bez hodnocen. Angličtina. Tady najdete úkoly do AJ na dobu distanční výuky. Nejde sdělit všchno písemnou formou, ale budu dělat, co budu moci. Když si kliknete na modrý úkol otevře se Vám pdf dokument. Internetové odkazy se v něm neotvírají, musíte je zadat do webového vyhledávače(př Naše pravidla... (která všichni dodržujeme! :-) ) 1. Pomůcky. a. na začátku hodiny měj vždy na lavici připravenou učebnici, sešit, pracovní sešit, slovníček, gumovací folii ažákovskou knížku (vše měj, prosím, řádně obalené); pokud ti cokoli chybí - omluv se b. bylo by vhodné, kdyby sis zavedl i poznámkový deníček na domácí úkoly (jakmile úkol zadám.

Pracovní list - spojování zvířátek - Match animals to their pictures Stáhnout pracovní list | Kamaradske-hry.cz - online hry pro děti | Anglictina-hrou.cz - angličtina pro děti online - english for kids and pre school | Detsky-seznam.cz - rozcestník pro děti online | E-detskeboty.cz - Dětské boty, dětské plavky Hravá vyjmenovaná slova - pracovní sešit, vyjmenovaná slova po P, 27 - 31. Opakování vyjmenovaných slov B, L, M, P, 32 - 35. M - pracovní sešit 10. M - učebnice 104 - 110, výběrově, folie, školní sešit. Prv - učebnice 40 - 41. Prv - pracovní sešit 46 - 47. Písanka 15, 16. Pracovní listy. Včely. kapsář sáček na přezůvky penál pastelkovník obal na svačinu zápisník sešit zástěrka pracovní list návleky na boty. Pro mazlíčky. Pro mazlíčky. obojek hračka móda pelíšek šperk vodítko taška miska pamlskovník kosmetika domeček budka bouda. Colours allowed VI Pracovní list obsahuje čtyři cvičení. V prvním cvičení žáci sestavují z písmen slova. Cílem je zopakovat slovní zásobu z prezentace At the art gallery. Časový limit jsou tři minuty. Každý žák pracuje sám. Žáci nepoužívají slovník. Po uplynutí časového limitu následuje společná kontrola. Učitel vyvol

Pracovní list - základní čísla - Numbers Matching Stáhnout pracovní list | Kamaradske-hry.cz - online hry pro děti | Anglictina-hrou.cz - angličtina pro děti online - english for kids and pre school | Detsky-seznam.cz - rozcestník pro děti online | E-detskeboty.cz - Dětské boty, dětské plavky Mark in colours the area (areas) in the blind map, in which Aborigines live. Try to find out how numerous they are at present and write it down: Začněte s přípravou prezentace, ve které se pokusíte popsat život Aboriginců a porovnat se životem dnešních Čechů Fruit Aj 3. pracovní list 8 Vegetables Aj 3. zelenina 9 Vegetables Aj 3. pracovní list 10 My classroom Aj 3. třída a vybavení 11 My classroom Aj 3. pracovní list 12 My pet Aj 3. zvířátka, charakteristika 13 My pet Aj 3. pracovní list 14 Pozdravy Aj 3. pravidla slušného chování 15 Pozdravy Aj 3. pracovní list 16 Colours Aj 3. barvy 1 PRACOVNÍ LISTY - Anglický jazyk e-mailový kontakt: jitkasedlak@centrum.cz Číslo listu Téma Ročník Anotace 1. Animal 4. procvičování učiva, které se týká pojmenování zvířat 2. Numbers 4. procvičování číslovek 1-100 3. School 5. procvičování učiva, které se týká školy (školní potřeby, předměty, lidé v

Známky nevypovídají o kvalitě žáka. Albert Einstein. Úvodní stránka > Angličtina - 4. ročník > Opakování 3. ročníku. Opakování 3. ročníku. MY DICTIONARY 1 Name:_____ Class: _____ Slovníček k učebnici Chit Chat 1, OXFORD UNIVERSITY PRESS Ve spolupráci s OUP Mgr. Ivana Nohlová, ZŠ Frýdek-Místek Komenskéh

1) Procvič si barvy --> Finish --> Check my answers Pondělí 21.1. Hračky. procvičování slovíček ve větě: It is a train. opakování barev, čísel a částí těla; pracovní list; PS str. 17 cv. 2 Dobrovolný úkol pro rychlíky: Pracovní list č. 1 (v příloze vzadu) lověk a jeho svět : Mgr. Michaela Rychnovská, misaracak@seznam.cz Pracujeme s uebnicí a pracovním sešitem pro 2. roník. Učebnice str. 65 - Minulost, přítomnost, budoucnos 14. - 15.10.2020 - pracovní list Aj_DV_školní pomůcky_14102020.docx (648.16 kB) - vypracované vlepit do sešitu, pracuj se sešitem, učíš se písemnou formu a tvoření slovního spojení (číslo - barva - předmět).. 19. - 21.10.2020 - pro práci potřebuješ učebnici, pracovní sešit a pastelky. V souboru máš vložené poslechy, aby jsi mohl/a trénovat správnou výslovnost.

PRV - druhý prac.list, první strana Zahrada v létě ( cv. 3 není povinné, ale pokud něco dobrého připravíš, třeba i podle jiného receptu, tak se pochlub a pošli mi fotografii ) - uč. str.58 - 59, prohlédni si a pokud máš interak. uč. pusť si fil Play some word games to learn and practise more everyday objects vocabulary 9.3.2017 - Explore Ivana Rybičková's board Jenda spojovačky on Pinterest. See more ideas about učení, předškoláci, list

Colours :: PROCVIČOVÁNÍ PRO 1

Vybarvěte si sladkosti - zmrzlinku a dortíky (ice cream and cupcakes) dle barev! - Colour by Number! (= pouze dobrovolný úkol) PRACOVNÍ LIST najdete ZDE! Můžete mi též zaslat foto na e-mail! Budu mít radost :-) Připravila jsem pro vás ještě jednu zajímavou činnost! Je dobrovolná a jedná se o KVÍZ Kahoot 21.9.2019 - Explore lenka2377's board pracovní listy angličtina barvy on Pinterest. See more ideas about Barvy, Učení, List Pracovní list Název aktivity: Colours Procvičovaná látka: Barvy -červená, modrá, zelená, žlutá Vazba na jiný předmět: výtvarná výchova Cílová skupina: žáci 6 -7 let Cíl aktivity: procvičení základních barev -umět určit barvu dle poslechu, vybarvit obrázek dle anglického diktát

Všechny informace o produktu Poznámkový blok Oxford Sešit Office My Colours kroužková vazba A5 linkovaný 90 listů, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Oxford Sešit Office My Colours kroužková vazba A5 linkovaný 90 listů 23.11.2020 - Explore Silvie Benešová's board Pracovní listy on Pinterest. See more ideas about list, pracovní listy, předškoláci Jak funguje stará dobrá kalkulačka? Vizualizace toho, co se děje v pozadí výpočtů ke stažení jako Excel soubor. Poslední 4 dny jsem byl na Colours of Ostrava a všiml jsem si, že brigádníci u výčepu použivají staré dobré kalkulačky pro spočitání složitých matematických výpočtů jako např. 3 x 37 (nj, Radegast 10° byl opravdu za 37,- :)) - tato příhoda mi. COLOURS. ANIMALS. NUMBERS. SCHOOL THINGS. FARM ANIMALS / zvířata ze statku. Až budou děti rozvičené, můžete jim dát pracovní listy. PRACOVNÍ LIST 1 - OPPOSITE DRAW - Děti kreslí do volného rámečku protiklad. PRACOVNÍ LIST 2 - OPPOSITE CUT AND PASTE - Děti vystřihnou kartičky a dolepí do rámečku.

EU peníze školám na ZŠ a MŠ České Velenic

5. Lekce - Easter - pracovní list I (Velikost: neznámá) 5. Lekce - Easter - pracovní list II (Velikost: neznámá) 6. Lekce - Burning witches, Halloween - pracovní listy (Velikost: neznámá) 6. Lekce - Burning witches, Halloween - metodika (Velikost: neznámá) 7. Lekce - The Seasons - pracovní listy (Velikost: neznámá) 7 Pracovní listy pro děti | Strana 6 z 9 | i-creative.cz - Inspirace, návody a nápady pro rodiče, učitele a pro všechny, kteří rádi tvoří. Inspirace, návody a nápady pro rodiče, učitele a pro všechny, kteří rádi tvoří. Uložil(a) i-creative.cz. 12 Pracovní list Pracovní list. NÁŠ OBVOD - PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET V úterý si žáci vyzkoušeli mnoho zajímavých team buildingových aktivit organizovaných agenturou Outdoor & Colours, s.r.o. Byly to například aktivity: Icebreakers, Dynamics, Diskgolf, Na laně a komunikační hra Řeka.. Druh učebního materiálu: Pracovní list Klíčová slova: colours, sun, cloud, rainbow Anotace: Tento pracovní list poslouží k procvičení barev a uvedení základní slovní zásoby týkající se počasí. Zde si můžeme s dětmi nejprve o obrázku povídat, co na obrázku vidí - pojmenovat česky a poté i anglick Pracovní sešit 28/1 a slovíčka trenink. Pracovní sešit 29/3. Pracovní sešit 28/2. 19.11. 19.11..pdf. Pracovní sešit 26 a 27 (kontrola + nová slovíčka) Procvičování slovíček. 16.11. pracovní sešit strana 26 a naučit slovíčka 1A a 1B. 12.11. Pracovní list Přítomný průběhový. describe a picture PP.pdf. 10.11. 10.11.

Barvy (speciálně pro Mashu)

Pozn.: Podklady pro zde uvedený Slovníček k Pracovnímu sešitu Project 1 4th edition byly zdarma získány z webových stránek Oxford Teachers' Club, kde jsou kopírovatelné materiály uloženy.Další užitečné pomůcky můžete najít zde.. Kam dál? Doporučujeme projití všech stránek vhodných pro děti na základních školách Kabinet anglického jazyka při ZŠ Březnice . ZŠ Březnice Rožmitálská 419 262 72 Březnice. 318 682165. jana.doulova@seznam.c Na webu Help for English najdete stránku Easy Colours, na které se můžete základní slovíčka naučit, poslechnout, přečíst i nechat on-line vyzkoušet. Moc pěkný pracovní list (ve formátu pdf) se seznamem základních barev, s křížovkou, hádankami a úkoly najdete tady, na Dětských stránkách 4.třída ZŠ u ANGLIČTINA EXPRES | Doložka MŠMT čj. 40 347/2018 dne 16. ledna 2019 ENGLISH 4 Učebnice, A5, pevná vazba 160Kč Pracovní sešit včetně audio CD 120 Kč Pracovní sešit DYS včetně audio CD 120 Kč Metodika s obrázky pro výuku 220 Kč CD k Metodice, autorka čte pomalu a zřetelně učebnici 180 K Ruda has a packet of sweets. Diagram represents the number of sweets with different colours. Task: Fill in the table next to the diagram. Task: Try to describe a different situation, where you can use a similar diagram. WORKSHEET 6: Self-assessment. JMÉNO: Stručně popíšu význam statistického šetření

Křížovka – živočichové od písmene “P” – Dětské stránky

colours green red Druh učebního materiálu Pracovní list Druh interaktivity Aktivita Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání - první stupeň - první období Typická věková skupina 7- 9 let Celková velikost 272 k výuka - měj připravený pracovní list ANGLICKÝ JAZYK SK. CÉE Pondělí: Colours, school objects Úterý: Státní svátek Čtvrtek: Colours and school objects, numbers, fráze Pondělí: Procviþování - odkazy najdeš v Google uebně Kvíz - odpověz na otázky, odkaz najdeš v Google uebn PL (Pracovní list) - Zrakové vnímání. Mandala Š, V, ČJ - LV - Poslech - Písmenkové pohádky. Básně o písmenkách - verš, rým. ČJ - KSL - Hygiena psaní ( Viedo: Jak správně psát). Uvolňovací cviky. Malované básničky - Šnek. Fial. PS Moje první psaní - str. 19,23. Fial

80 mejores imágenes de patrones matematicas | patronesZnalezione obrazy dla zapytania kij | Instrumenty muzycznePin szerzője: Marika Kovács, közzétéve itt: Állat barátokzáchranný kruh omalovánka - Hledat Googlem | doprava50 Actividades Educativas para Aprender Figuras72 best ОДНОЙ ЛИНИЕЙ images on Pinterest | Motor skills

Mgr. Jana Machová. tel. 737 813 414. e-mail: jana_machova@centrum.cz. Období 23. - 27. 11. 2020. Dobrý den, už bychom měli umět přečíst a napsat čísla do 100 Přiložený pracovní list obsahuje tyto anglické otázky: Do you choose your own clothes? Where do you usually buy your clothes? How important si image to you? How much money do you spend on clothes? Do you like second-hand clothes? Why? What do you think about high heels? What colours do you prefer? Do you read fashion magazines pracovní sešit M, pravítko, ořezaná pastelka, tužka (č. 3), pero. pracovní list Čj str. 3 - viz příloha. Čj - vyjmenovaná slova po B - procvičování. Čj - pohádka s vyjmenovanými slovy po B . M - pracovní sešit 57/okraj. Čj - pracovní sešit 20/1 - věci, které by neměly zapomenout nezakroužkuj, ale vybarv

 • Terakotova armada slovensko.
 • Fufu oblečení.
 • Mš bartuškova třebíč.
 • Ceník bouracích prací.
 • Benoît mandelbrot.
 • You tube amy winehouse.
 • 21 týden těhotenství.
 • Fast and furious presents hobbs and shaw.
 • Bibimbap.
 • Zakladni deska fm2 bazar.
 • Kdy kastrovat kočku.
 • Plněné těstoviny druhy.
 • Amoksiklav zvracení.
 • Velikostní tabulka dd step.
 • Jazýček zámku.
 • Nenasákavá deska.
 • Hoboj wiki.
 • Kdy vykopat jiřiny.
 • Pareni hyen.
 • Slovinsko cestování blog.
 • Celolak pardubice.
 • Jak spočítat cenu plynu.
 • Jezevčík červený tygr.
 • Šerpa s vlastním potiskem.
 • Vyskomer.
 • Hra labyrint pravidla.
 • Instantní ramen.
 • Plošný obsah.
 • Obchodní právo.
 • Velikostní tabulka dd step.
 • Strasidelne masky.
 • Poukaz na rallye.
 • Kate a meghan 2019.
 • Katechetické centrum ostrava.
 • Samba krok po kroku.
 • Bratři ebenové koncert.
 • Drevo za odvoz vysocina.
 • Holandské copy s kanekalonem ostrava.
 • Dermatologie vinohrady.
 • Plyšový mickey mouse 100 cm.
 • Opar na rtu babské rady.